top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami Usługodawcy.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Usługodawca – Jednoosobowa działalność gospodarcza TheCut Dawid Kruczek z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jana Dekerta 8/3 Kraków, NIP 8681939388, REGON 367770245.

 3.  Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: szkolenia@academykruczek.com

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której treść stanowi Regulamin).

 5. Dane osobowe Użytkowników obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych z Usługodawcą umów lub przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej.

 7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą ustanawia Regulamin, przez okres przechowywania dokumentów z nią związanych do celów podatkowych, do momentu przedawnienia roszczeń z nią związanych oraz przez okres wskazany w przepisach prawa.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 9. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

 11. Podanie danych w zakresie Newslettera oraz Rejestracji jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, Rejestracja nie będzie możliwa.

 12. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 13. Usługodawca stosuje w Serwisie pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług oraz umożliwienia doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

 14. Usługodawca używa plików „cookies” również na potrzeby reklam, badań rynkowych oraz badań zachowań i preferencji Użytkowników w celu dostosowania Usługi oraz zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników.

 15. W gąszczu naszych praw pamiętaj że są to szkolenia online dla barberów i fryzjerów a także fryzjerów męskich bo tacy też są.

 16. Korzystając z plików „cookies”, Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:

  1. lokalizację online terminala sieciowego Użytkownika,

  2. IP terminala dostępowego,

  3. nazwiska gospodarzy,

  4. prędkość połączenia,

  5. czas spędzony w Serwisie,

  6. typ przeglądarki i jej język,

  7. źródło wejścia do Serwisu i sposób jego przeglądania,

  8. odwiedzane podstrony Serwisu.

 17. Usługodawca nie przekazuje osobom trzecim żadnych informacji zebranych za pomocą „cookies”.

 18. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptację polityki plików „cookies” poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki i usunięcie wszystkich plików „cookies”.

 19. Usługodawca informuje, że wyłączenie obsługi plików „cookies” może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.

bottom of page